>C1876891_11957_14086_-
MSKRGAYVYQQIEQTTAEWTADSTIYPPSLWLFERLTNGNLNMKFSDGVHTYADLPLMMQDIKVRIKTDTDTEYVLEITSAEGTITTPNLRDHYDDTDIRNLVTGLRTDVDKLKPVVTSTPSNGQITITPDKAKNDDPDVSITLETKGDKDKSLMADGNYRKLPVYGRNLLLGSGKEISSTSYWVTDWYTVENIPESKQVTFTIWADLGSDVTSVWLYKAGGSVFLASIARDKFVDGKASVTFTWESGGIAENVLKLYQKSPDNNTKGNIAIYKVKLEYGDISTEWTPAWEDIPDIEERYAYGVEWDMALSSPDGKRVGNMQLHRELPVQSGMRGVVLDNNGGVYYYHEPTAWKMTFASKDYASMVEIPDHWYRIYITGTKFKMMLSSIPLPGYKHISKFYIGSSEAQMLRSLGLLMSDKTNSTDTRGGDNTSEWDNTYRSLLGCPVTNLTRDQFRQAARKRGSGWEMYTYNAHKILFWLFAVEYATLDSQKPFNAQKDANGFAQGGLGPGPTQMTDWTNFNNANPLIPCGYTNEFGNGSGEKAYVVKNASGGTHATLMANRYRGIENPFGHIWKYTDGANIQVTTGDSGLSILWTTDDPSNFSDTSYTGYNKKGNICRTNGYAKKMLLGEDGDIVATEIGGSSSTYWCDYYYTYTSANRMQVVLVGGRADDGSYAGLACVYTGDAPSGATRDFGSRLCFFPEYRKTSA