>C1905524_2953_4005_-
MKRSNIGIKDIATFENAEDAYRKARKCKRYREEVLRFTDNLEEELYDLVADLEAGTYRQGEARRFVVYEPKKRDIYALPFRDRVAQHMINNKIEPIVERRFYYHSYACRTDKGMHKAADYAQECIRNLSFEGKQVYILKADIHKYFNSVDHEVLKQILSGIFKDKDLLNLLYYIIDSYGENGRGLPVGNLLSQLFANLVLNELDNFVKHELKEDKYIRYMDDFAIVSNSREHLVEVLQKIDAFLGERLKLTLNPKTQIINAKNGFDFCGYRIYKDYRKIRKRSPKHIRATIKAYRSGKITKEKLLMKYASWEGHAKHADTYRLRMKIKGQIEAEIKKKELIGNGSITPDN