>C1905524_4780_5877_-
MSRFLSNDFINKDPRAKLTVAKMANIGDLVTPSAEYLTASGLTSLTVTAGCVVTVGSTGVFKTDATVLSTGNLDAGSAFVVGKDYYVYICDPGSEDLDEVYKISLNSTYPDGYNAETSRKIGGFHYGRVRQVSSKLIPINTAGAEKGSGWESNVASGIVPRSVWTLKHRPKCSPEGMVYAGGGLWVDIYLASSNGVGGVKSAYNTTPLTGTEGHNSYDFIDLGLKSGKRLLSYSEWQQAAYGSPQGADGNNTNAWAATTNTARTTTGKVVNAVSAVGCVDCVGNVWEWLDELSYRYDGTQSWGWKDVLGAGNGQAYTEGTYGLVRLFAGGGWNNGVNAGCRAVYCNGYPWFVSAVIGARFGCDSL