>C1935188_3714_5033_-
MGLLIGVGNTKPTFPYDYYYGIEWDSNVASSACTRIGRPELHVSLPIQSKMRRCVLRDNGTVAYYLHANDSTKRDTGAAAKLDGTDGQVMVEIPAHYRKFEVDGTKFRCLLSEHALPGFHLVQLAYRSAYEAAVDRTVSATPKLASVVNTSTAFRGGNNTAGWDGTYRSLLGMPATSISLTNFRKYARNRGNAGKNGAGWNCDVYEVQKTCWWLYAVEYANFNCQLAYNAEPTSEGYKQGGLSQGVTNMSDWDGYNSYNPMVPCGVTNPLGNKTGVVNYTYKKSDGTDGQTLSVPSYRGLENPFGHVWSWTDGCKCNIQSADAGGVSEFFVCTDPAKFQSNDYTDYEKRGELPRNEGYVKIMMIGEYGENMPTAVGASSTTYFADYFYTNVVSNTGQRGVLFGGHASYGAIAGFSYATTNYAASSTPAIVGSRLCFLPA