>C2350512_1042_2067_+
MKRIGNLYERVISLENLHLADEKARKGKLRSYGVMIHDKNRDANLLALHESLKNGTFKTSKYHIFTIYEPKERLIYRLPYYPDRILHHAIMNVLEPIWVSLFNKNTYSCIKNRGIHKCAKDLRHALKQDPDGTRYCLKIDVRKFYPSIDHELLKQVVRRKIKDNRLLALLDEIIDSVEGVPIGNYLSQYFANLFLAYFDHWLKEEKRVKYYWRYADDIVILAHNKDILHGLLHEIRAYLRGLKLKVKRNYQVFPVDSRGIDFLGYVFYHSHTVLRKSIKQKLCRRVAKLNKRKIAPTKEVYKQQICSWWGWCKYCNSINLMKKLSKTFPYEIKFNRSKCAL