>C2383034_1569_2882_+
MEAAGDTEQTAQAGRCLLCGQKGDPDPAAWRPQRKDLAEECHNAGHNYDNTRRNEDMDPRNQPSLLERIYSWENLLDAYHEAASEKWYRNDVTAFAANLEENLISIQNDLIWHAYKVGRYRQFYVHEPKKRLVMALGFRDRVVQWAIYLQTNQHLDNGMIYHSYGCRVGKGTTRAADRLQYWCTLVDRKPGKWYYLKLDVSKYFYRVDHRVLLDILRRKFPNEDGYLWLMETIINCDHTPFGLPPGKSADEIPPSERLFEVGMPIGNLTSQLLANVCLNELDQYIKHELKAHFYDRYMDDMALLYPDAATLNRWRAAIEKYLNEVLHLELNSKTTIGLVKHGITFVGCRIYPGYRKPTAQSVKKMKARMRYIAKEYEAGLIDFDAVDATMQSYFGLMGHCSTHGLQKWIEKNIIFKRKEMADIELPQEVTQWELNQF