>C2383034_965_1309_+ putative accessory protein containing Avd_like
MDNLQLRQRIVRSMIRVSERTANMRKPEKFEYRKHMTAAFMDMLELCIEANRARGSRRVELQNKMDTKLDVLRSLVDTAVSPEDRLISPGLHEIWSKELNEIGRMLGGWKKSNE