>C3059246_1551_2591_+
MDDKSIICNFENLYNAYKRAKAGKRRNESCARFQTMSLDGVHILLEQLKNKTYKMNPYNEFKVYEPKERLIRSCSFKDKVVQHCLSDTILHPRLESQFIKTNYAGQKNKGTLFGMDCLKKQMLEFYQKHKLDGWILRCDVTKFFYSIDHEILKDIVDYYFPDSYTMWLNHLLIDSTDGIGVPLGNQVAQIYALLMLDGLDHMVTGEFGINLYGRYMDDFYLIHQDKEYLKWCLDCINQFVESLGLTLNGKTQIVPFKCGIPFLGFHHYITKDGKYIRRLKGENKRKIRKKIRKWVKLIKSERMTEIKFYEKYNAWKNHASHGNCVKLCHSMDLYVEELFKSNIDSR