>C3059246_982_1353_+ putative accessory protein containing Avd_like
MASKELTVILKAKDLAKYTLEKTSNCNHYPKKFRFSLVDKMQNKSLEIYECLLEANRTDIKAYKRERLELQTRAITHCDELLYYIELSNSLGLINIKCVGHWSKMVCDVKHMAIAWRTKDKER