>C3073331_3386_4606_-
MKIKNVFDLIFSMENLYGALEDASDQRRYNKDVMLFNFNAWDNLKEIRDSVYDGTYTIDKYYIFYVYEPKKRMIMSIKFKHRVVQWAIYRVINPMLIKGYIKDSYGCIPERGPLTAMFRLKYWLEQVNRKDEQWYYLKLDISKYFYRISHRILKKILAKKIKDQRLLKLLESIIDCKHTPFGLPPGRSPGEVPLEERLFDVGMPIGNLLSQVFANVYLDALDQFCKRELQIHCYVRYMDDVIILSSSKAQLQEWKVRIASFLETELELQLNNKTCIRPINQGIEFVGYRVWPDKVVLRKKTTLHIKRVLKAKKEAYRVKEISFKQATDTLQSYLGMMKYCDCDALKEKILDDFVLTHADMKQIYEEGGDRDENYYRRGDGWSVEDYPVTDETHRPAGTCIAAAWNY