>C5159013_3_977_-
MRMSGLANDFQKGKNINFESNDPASRQKISPQKGVSRRFRASRTAERPEYEKQSVEMKRIGNLYEKIISLDNLRLADEKARRGKLRSYGVLLHDKNREANILALHETLKNRTFKNSEYSTFTIYEPKERIIFRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSVFTKDTYSCIKGRGIHGAMRNVKRAIKDRENARYCLKIDIRKFYPSIDHDVLKAIIRRKIKCKDTLALLDTIIDSTDGVPIGNYLSQYFANLMLAYFDHWIKEEKRVRYYFRYADDMVFLASTKEELHILLADIKKYLAALKLTLKGNEQIFPIAENRADKHGRGLDFV