>SRS011239_Baylor_scaffold_1978_2448_2876_-
MEANVLTTGLLAKTKPEVIDSLNNGQGTFLYNHNIKEVKVIADKEGGIEITTDAERATGTMFQYDSVRVEYPKTADNIFSTLLTARYPAKTESKLVNEYQSAMLGLLAESAKSPYENFLKDRLAIREMVDADCETYNIPMDL
>SRS011239_Baylor_scaffold_1978_4148_4285_-
MAAGALLSANANNGANAGFGYLNANNRSSNANANIGFRFYRGFNL
>SRS011239_Baylor_scaffold_1978_2071_2451_-
MNEVMDFEETESLNEDIFDCEYTSVDAVINEVTVFTGCKERQTENGTRTLIAYGEGIGASAFYTDSKKLKDVVLDPKRKYPFRAVIKVVRYGTMYGFKFFPPNTPITQEDRDNFEYYKRNKYKKNR
>SRS011239_Baylor_scaffold_1978_5730_6020_-
METTMYSLRILSKGKVTDLSNGFALGGVPFTVFVRPKEVTMETSTLLKCKLICDKEFSMFPVPIGDWTPGAIAVISPNGIDLSVYDVYWGAGETIK