>SRS011239_Baylor_scaffold_1978_4359_5720_-
MGLLLGSGNTKPQYPYDQWYGVQGDFNSQDYKLKRVGNLDLHRTLPIQAKLKRFVENPDGSVKYYLNQNDSRKKDSGATALIDSTDGNVMLEKPEYYFKLEIEGTKWIRAYSEYPLPGFIKMERKTVSPWYATVDITNSVAVSGCWLTWNGDEIARDSDGFVILKANAAQFRGGSGAGDAAKDGTYNSMLGMPRTSISKAGVRPLCKNGTHHGAYRVYNEIAWLQRVEYASLHCQDAYTETLTADGFHQGGLGSGPVVNGTEWNTWGSYKPFVPCGVTATLGNNTGKVSYTIKGWTGGDKVVQVTSYRGLETPYEYLWMLADDVLIWHKADVSIAYVCEDPTKFTSHSDSATTVPIGYEAITELPRTEGYVLSMAHSTKGYSFAEKVGGSSNKGYCDYYWTPTGGSTWSAVGWYGALLSAGANDGAAAGFGCLNAANRSSIAFAYVGFRLCRF
>SRS011239_Baylor_scaffold_1978_47074_47703_-
MKVEIEESKLQTAYANACDGVKDFMESLFGKKVFEAAKPTLDDYKTIRTYEDACVALKQDAIRVDSVNRDTTTVLTNGGDRVNMPSHIVALMKLETISRALWGRDFQPKPDGEGSKVYWYPWFALYTKKEINDMYPEQRGALLSARAYHGASAGFGSLNASNRSSYASAYFGFRLCQETEEKAKYFGQQFIELWAEYLKFNFTVGNRLK