>SRS011239_Baylor_scaffold_2051_11022_11762_+
MSGLANDFQKGKNINFESNDPASRQKISPQKGVSRRFRASRTAERPEYEKQSVEMKRIGNLYEKIISLDNLRLADEKARRGKLRSYGVLLHDKNREANILALHETLKNRTFKNSEYSTFTIYEPKERIIFRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSVFTKDTYSCIKGRGIHGAMRNVKRAIKDRENARYCLKIDIRKFYPSIDHDVLKAIIRRKIKCKDTLALLDTIIDSTDGVPIGNYLSQYFANLM