>SRS011529_WUGC_scaffold_3649_52475_52990_+
MEDDKRVNYKLDAINKLINNLKLSISGNKEHDELGENNVIVNLDEISQKITELHEMVKAEFDEFENQHKSESDETQTLLNNRFDKIDAKLDSIKAAVDSMKTTIGNKLDTVNSTINKANTDIVAAINAMKSSNDTKNDAIITALQGLVTKVNQNTNNINSLDGRVDALEQA
>SRS011529_WUGC_scaffold_3649_56154_56435_+
MTKDKLKDDIIRIICFLNSDISNKDRELLIKLFNSIIDYTNNTELEQKVKVIEQKHNELVNTVNELKAKVETYFNKINELEERVHQLENASQS
>SRS011529_WUGC_scaffold_3649_52052_52393_+
MRVIKTKHFPFNGYKAINLFGIIFTKGELSNKELNHEAIHTEQMKEMLYIFFYIWYGVEYLIIRLFHIKQHDAYKDVSFEEEAHINDNNLNYISKRKHYTWTKYLGINSSKTA
>SRS011529_WUGC_scaffold_3649_56437_57141_+
MASLNQLVSEFAHAVGNPNSIPLRRNLRYAILHGRNELIRKSYENHKYVDKGLQQRIRVSIINVPDGDLYNSQTLGLPAIKRTKQEVPKPVRLINNLPFQSIRTTGHSGIEIPFAKEASAKFYHYLAGMCNLPVYDYINGYIYFFSNNKDWFQNIGSIIIESPFEIPYLVPTETVEKAKDVNYDPIDDEAKYDDDEFLIPEDMIGALKEIVFKRNLIEVPRQTNETPIDNFVTR