>SRS011529_WUGC_scaffold_3649_52992_54452_+
MNFNLVEMYNGLLRFNKHILNELAEGLKHLPNLDGVSKGDSLIINEQGNPAWGSTAFIPTFENAAYGIEWTKDDNDIIRIGNAKFHRELPIQNRLKGCVYNEKKISYFLNPTGWAKPLENGFIPPLDGSDGDVGVRVPEFYMCVKDTGTKYQLWISDFNIDGTFTRVHPFIISHTKTMTRTREDGKEEVFSACIKPDDIRYLGGNKSSSVVAIKLQGRPRTGISYDKANEFCANRGDWITMIDYLEYCALQALCYIEYANFDNQAALNTNLTSDGFKQGGLGNGVTNLNWERWVTFNGNNPIVQTYWTAEHNIGNGSTNGDHYELENYNADGSNLSTYPAIYRGILNFFGDIWTFIRDVVIINKDKDYNYVYILKKGVNHADVTKDNVNEKCYLIGCQANTNNLITEFDFQRGVYFIPNKVGSNKKADYNWKRGNDGQDTDKAARVLLLGGYASNNSGAGSGNFYSLWIRSGSGAYVGFFTTVKLD