>SRS012273_Baylor_scaffold_34301_5007_6227_-
MKIKNVFDLIFSMENLYGALEDASDQRRYNKDVMLFNFNAWDNLKEIRDSVYDGTYTIDKYYIFYVYEPKKRMIMSIKFKHRVVQWAIYRVINPMLIKGYIKDSYGCIPERGPLTAMFRLKYWLEQVNRKDEQWYYLKLDISKYFYRISHRILKKILAKKIKDQRLLKLLESIIDCKHTPFGLPPGRSPGEVPLEERLFDVGMPIGNLLSQVFANVYLDALDQFCKRELQIHCYVRYMDDVIILSSSKAQLQEWKVRIASFLETELELQLNNKTCIRPINQGIEFVGYRVWPDKVVLRKKTTLHIKRVLKAKKEAYRVKEISFKQATDTLQSYLGMMKYCDCDALKEKILDDFVLTHADMKQIYEEGGDRDENYYRRGDGWSVEDYPVTDETHRPAGTCIAAAWNY