>SRS013800_Baylor_scaffold_15823_3314_4381_+
MKRIGNLYKTIISVENLREADRKARKGKTHTYGVRVHDKNREANILALHEALLTKTFKTSPYDVFTIFEPKERLIFRLPYYPDRIVHHAIMNVLEPIWVKTFTHNTYSCVKKRGIEGCAHQVDKIIKEFEGKPLYCLKIDIKKYYPSISHNVMKRLIRRKIKDADLLWLLDEIIDSAQGLPIGNYLSQYLANLYLCYFMHWVNECLPELVRKALNLKEKPYIKAIEYADDIPFLAESKDVLHQVFKFIKEYIEEELELSIKGNYQIFPIAKNRYDKHGRALDYVGYLFFRKQKLIRKSIKKNFCHTVSRLNRRKPPLDAKAYKQAVAPWLGWAKHSDSKHLLKTIIKPCYYDSIL