>SRS013951_WUGC_scaffold_15927_4641_5855_-
MHKIKNIFPMIYDFENLFNAYKAGIKCKRYRPDVMAYTDKLEENLIELQNEFIWQTYTVGRYNIFYVYEPKKRMIMSLTFKDRVAQHAIYSQLNPYFEKQFISDSYACRVGRGTHKAVNRLHDWLKQTDRKPQRFYYLKLDIAKYFYRIDHEVLMDILRKKIADEDLLHVLSVIINCEDTNFGLPLGADIGDVAFDELLGEVGLPIGNLTSQMFANLYLNELDQFCKHKLHLHYYIRYMDDIIILHPDKKYLEKIKNKIADFLGSKLHLQLNKKTCIRPTSMGIEFVGFRIWSTHIKLRKKTAKKLKRRLKYMFAAYHAGEIDKDTLDRSVASYRGILQHFNSYGMRQSLNELYLQEMGKPYPEPEKKPANKCGLFCGYYGSADDYIKQPEEKEVTDSGSNTDA