>SRS013951_WUGC_scaffold_59596_17797_18816_+
MKRIGYLHEQVYDIENIEIADDKARKNKSIRWGIVKHDRNRQNENERLSEQLRDLVYETSEYSTFKVYEPKERLIFRLPYYPDRITHHAIMNVMEPIWTKIFIKQTYSCIKNRGIHNVAHDLKTALIEHPEETTYCLKMDVRKFYPSVNHDILCDIIKKKIKDKYLLTLLIGIIYSADGVPIGNYLSQFFANLYLAYFDHWVKEELKCKFYFRYADDIVILSSDKNFLRNVLIAIKMYLKEVLNLRLKSNYQIFPVDDRGVDFVGYRFYHTHVLLRKSIKIRLFKLIRRYQSGKIDKQELRRRMQSYFGWLKFCNSKNLLRKIQRDTGLRFSNWDGEEI