>SRS013951_WUGC_scaffold_59596_17532_17687_-
MKPNYLNKEIYNKPTLELTLLTPLLELKLLRLALLPLLALLLTMSVCSNLN
>SRS013951_WUGC_scaffold_59596_18993_19370_+
MLEPRRIEMDVQPDLIEKLGNGTYYYNYDIKSKEVNVTDPETEDVTQETRWTYVQVHLHGQPDHKECIKAIIRQYVDQDEEFDLINSSNSIVLGLSDNQTDRQKYLDYLTLVGEIKTKVRADFNV
>SRS013951_WUGC_scaffold_59596_13776_15326_+
MGIFVGIGNYIGRVRQIGDGGGQPIGPNDYYIITEDGIAVLTERGKHILLDKYVTEDEIATWVKEHMVFWYDMSKPVDTYIPGIVYANSFVNGGGKLTYDNAINKCIITHTPTNNNNIAFWQIIVKPLQYVESYKIRVTGLPEGFTIKGRLGYDSIQITSDGEYDIPEYRNSSTTNTSYPGFYLAGDNVNDVDCNIVVEEIPTKQSVPTNEILKANPYLQDFSGNNRRLKLNNFLFAAMSGVGGYEYNYLDSALFITYLSGVRGDGTITDNTITINNVKVSSGVIETRVNSPSKKYKVRVTGITSNETLRYVIYGDTSLGELATIIFDMKKDGEYELPASTYSATYNMKWQVIAASYPHTCNITIEQIPSYPNALVTDGVDDYGVVENLQQGVKVLFMTANPLGLYKTWYAQDSFSIYGQPGITAYNFRNTGGVTYLDGILNEAEVSNNLLNKKQTVTIVNPTDGGNNSIIFFNSYGSSYMNMAFYNSIGFDAVPEGNVTLQRVINYVINNILNKA
>SRS013951_WUGC_scaffold_59596_19373_20167_+
MDSVFKICKKGACGITITGLEKDNDEYLNEDGEVAVSTRNYTYSQTVTINAITSIKSSGEEITQKYDIVEHVIDCIDESEMEMPIDGLYEVTHIILPTDAWLDYVLERNATALTAYNSIYYYDTKSEVFMKYVDEESVEVTIEEVLEVNAIPPSTVTEKTTTIIRGDKNTFCICHINECFYRLCKNLLGDLPGRCKNRLDDVKSLIYNRDIIWMAINIIKYLIELGQYYEAQRVLEDVTQCGGICRDVMIDKNTIGGGGCGCNN