>SRS013951_WUGC_scaffold_59596_15520_17469_+
MAATGVKISQMDATNTLAGDELVPIVQNGSNKSATISKIKEGLATEAWVIEAINNAGGKTVVVTELPAKGDVNKIYLIPNESSRTNDVYDEYIYLITEQKTGWEFLGNKHVDVNLKDYYTKAEVDEAIEGVEGRTTSALALKVDKVEGKQLSTNDYTTSEKNKLQGIAANANNYTHPTTAGNKHLPAGGIVGQVLVNSGDGTGEWKDVEPGIDLTGLEDIYSYGVEWDSTVADPTLTRIGNPLLHKSLPVQSQYKGCVANGAAINYYLDPNDWSKKADGGNSVLDGTDGTVRVHIPKFYGKSGVEGTKRWVRMSTIKMDNTWIEIPEMLVDAYRSTVDTTVSATPKAVSVVNTTAQFRGGGNRTANDTYLDTDAFRSDLGKPRTNISRANMRTYATNAGSEMLCYEYYKWIFYWAWVIEYATFNSQATYNAELTADGYHQGGLGPGITDWNNNANGWSGYNGTYPITPCGYCNDIGNFTGIKELVIPETVVDESTTVPTKTFKVPRWRGFDNPFGDIWTNLDGIILERTAANQPSSMYTTSNPSAFGDDNTAKGKMTVAGKEIASDGYTKDFDLGSKGEIIPSVVGGSATTYMCDYHWCNTASTSLRTLIVGGRADNGGNAGLGSFTSDSGVGIVHSSVGFRTLNRITQ