>SRS013951_WUGC_scaffold_62110_5906_7072_-
MGMNAGSSISESRNALKGDNMSIKNVYAQIVSFDNLLQAEKDARAGKRYENEQLAFWGNLEDNIHSIAEKLKCHNYPPDIYHHFYVYEPKLRKVIFSDYTTKVIQRAAYNVLNPIVCKGMISDTYSCIEDRGQLKSMQRLAGWVDFVEKSGERWYYLKMDVEKFFYRMDHEVLMSIIRKKIGDKEAVRFLEHYVCHASRAFGLPLGVKSPLEISDKEMLWDVGIAIGGGLSHMYGNMYLNPMDQMAKRKEGIQYYIRYMDDVIILSTDKELLHRYKNMFSDFLGDVLKLRLNNKTAIRPVSHGMEFVGYTIRPFDVRLRKSTSLRMKRHLKTIQELYRDYEIDLDRARSTLMSYKALMDHCDCRALEKKIFEDFVLTHNPKEADTDNG