>SRS014613_WUGC_scaffold_13308_4014_5321_-
MGILIGIGGTEPKFPYNYFYGIEWDTNVADSACTRLGRPELHVSLPIQSLMRRCILNDAGNVVYYLHANDSTKRDNGAAADLTGATGQVMVEIPEHYVRFEMEGTKRRCLMSIYALPGFRRIPKMYISAYEAALQRSTLKLASVVNTSADYRGGGGQSSWDELSKTQLGRPATAISLTNFRKYARNRGSVNWNCDTYFVQRALYWLRAVEYANFNCQLAFNAQPTSEGYKQGGLGAGVTTVNSTKWSNFTGYYPLLPCGVTNSLGNATGVVNYDLPEDYDTTILTVGVPSYRGIENPFGHIWSWVDGCKCRIQSETDGGLSEFYACEDPQYFQDTNYNNYELRGVLPRKEGYIKEMIIGEYGEFMPLAVGAGSTTYFSDYFYTSIPASGESQRGVLFGGSSNDGASAGVGYSNTNDAASYTNAYVGSRLCFLPGV
>SRS014613_WUGC_scaffold_13308_40850_41344_-
MKMRTLQIKQDSLLVAFRNAGKEGKQVLSDLFGKQVALYDNITDRVKSFEDACQVLGISTNVPEVKGLPRKHQKAIIANYKLIVIAEALNEGWKPNWQDSDEYKYYPWFDMSNPAGVGCSAANYTASYTYAFFGSRLCLKNRELAIYFGQTFTDLFNDSLLLNA