>SRS014613_WUGC_scaffold_9625_925_2085_+
MKHCQQEMTVIQNAWPVVCNFGWLIEADRNARKGKRYRAEVLNFTARLEDNLFTIQQGMMNGSYVLGPYRKLWVYVPKKRLVMALDYPDRIVQWSLYLYLNPLYDRLFIEDSYACRKGKGSHKAAKRLQYWMCQVQRKPGPGWYCLKLDISKYFYRVNHEKLLAILERRVKDPAMMAFIRGVVNSRAEPFGLPRWRTPQDTPPEEWLYEVGMPIGNLTSQLFANIYLNELDQYCKHRLKIHYYIRYMDDVIILGQDKETLHRWKAAVETFLQEELALDLNSKTSIRPVRQGVEFVGVRIWPTHMKLRKSTVRRIKREVRKISALYAAGDMTRQDFYRRIASIRGLLKHTESASLRWRLNEIYRAELEKAKQKQLREEAQYEPICRS