>SRS014923_WUGC_scaffold_16003_39104_40417_+
MEATGDTEQTAQAGRCLLCGQKGDSDPATWRPQRKDLAKECHNAGHNYDNTRRNEDMDPRNQPSLLERIYSWENLLDAYHEAASEKWYRNDVTAFAANLEENLISIQNDLIWHTYKVGRYRQFYVHEPKKRLVMALGFRDRVVQWAIYLQTNQYLDNGMIYHSYGCRVGKGTTRAADRLQYWCTLVDRKPGKWYYLKLDVSKYFYRVDHRVLLDILRRKFPNEDGYLWLMETIINCDHTPFGLPPGKSADEIPPSERLFEVGMPIGNLTSQLLANVCLNELDQYIKHELKAHFYDRYMDDMALLYPDAATLNRWRAAIEKYLNEVLHLELNSKTTIGLVKHGITFVGCRIYPGYRKPTAQSVKKMKARMRYIAKEYEAGLIDFDAVDATMQSYFGLMGHCSTHGLQKWIEKNIIFKRKEMADIELPQEVTQWELNQF