>SRS014923_WUGC_scaffold_16003_38500_38844_+ putative accessory protein containing Avd_like
MDNLQLRQRIVRSMIRVSERTANMRKPEKFEYRKHMTAAFMDMLELCIEANRARGSRRVELQNKMDTKLDVLRSLVDTAVSPEDRLISPGLHEIWSKELNEIGRMLGGWKKSNE