>SRS014923_WUGC_scaffold_59580_8951_9985_+
MYKAYRKVRSNNSSNKSSLRFQITALDGIYQLKNRLETKSYQISPYNQFKIYEPKERIIKSCSFKDKIVQHSMCDNVLLPKLKSEFIQTNYAGQKNKGTLYGLDCLSAQMQLAYYKYGYNCWIVKGDIRKYFYSINHAILKDIVRFFIEDNDLYWLCEKFIDSTNEEVGLPLGNQISQVFALLYLSGLDRFVTGELGVKYYGRYMDDFYLIVESKQYAKQCLNCLYDFIDTLNLELNGKTQIIPFKNGIDFCGFHTYVTKDGKVIRKLRNENKRAAKRRYVKMAKLVVENKMKREDFDESYSSWRQHALHGNCKKFVNKMDMKIYQILEGENDGRIHVFKEEAV