>SRS014923_WUGC_scaffold_59580_7493_8254_+
MCRFKSGIIFKGRVVLAPDGNESHSDLLEKLGVEDNTMGAMTRFVRAELLPKDGNKATPIKKWRFNVDQDMTPEWFDEDRGRYEQEFRDAVKEYMKDKVEVIAGYAWNPVKDGGLTYYFMDGIYKKVSEFGKTNNYATSAVRKDLTESDLVKRLQEQFGDKLVPIELDLTSLDGLDDYEVVKGDLLAIPNIDLYRRFRKRISKLDTYYVLATPDSTPSGYGANDVLYVLGDGGVRYFWCSVGFGVRPFFILRS