>SRS015133_WUGC_scaffold_33140_13395_14465_-
MYDLPQMGKYKGVYEMDKDIITNFENLYRAYKKAKLGKSHNGSCARFQNMSLEGIHLLKEQLENQTYQIGKYSQFKIYEPKERVIMSCSFKDKVVQHCLCDNILHPRLQNVFIETNSAGQVGKGTLFGMDKLKEQMLAFYREHRIDGWILKCDIAKFFYSINHEVLKDIVDYYFPNSYTTWLNHLFIDSTNGFGLPLGNQVAQVYALMMLDCIDHMITGELGIRYYGRYMDDFYLIHYDKSYLKYCLLYIEEMVSSLGLSLNGKTQICPFKNGIRYLGFHHYMTKDGKYIRRLNSENKRRAKKKVRNMLRLLKARKISEKEFQNKYGSWKNHASHGNTVKLVHSMDLHIKSEIEKG