>SRS015133_WUGC_scaffold_33140_14620_14991_- putative accessory protein containing Avd_like
MAETELQVILKAMELSEHTLRLTSNCNRYPKKYRFSLVDKMQNKCLCIYESLMEANRTDIREYKRERMELQTKAITYCDEMLFYIELSMKLNIINTKSMEYWSKMVKDIKHMTIAWRKKDRGR