>SRS015209_WUGC_scaffold_39092_25720_26985_-
MDDTVLLYDVFDAYYDARRNKRNTKSQLAFEMNLEHNLLQLYEELRTRTYKPSPCTCFITFDPVQREIFASSFKDRVVHHLLFNNIAHLFEKTFIHDSYSCREERGTFMGIERFEHHLRSCTQNYKFNAYVLKLDIKGYFMSIPKLKLRELLRTTMDKNKKWEEWIDRGFIDYLIDSILMRDPTSNVCLIGDRKEWEGLPPSKSLFKSVAGTGLPIGDLTSQLFSNIYLNQLDQFAKRELGLKHYGRYVDDFYVIDTDRRKLLNLVPVFDHYLREKLSLTLHPKKVVLQHSSKGVLFLGAYIMPYSRYPRWRTIKKFRYKMKQIERFCEQRESLSTKQKVKIRSVINSYCGYLSHFATFRLRKLAVNRSAFYRHFFFYKDFKQSGIKGKSRHPAAYINKMAALRIEKYEAERIAHKGIIIG