>SRS015209_WUGC_scaffold_39092_28834_30687_-
GTATLSGLSVNTSSNPNVTIMGNTGDNFTFYMIPQVLTGNSVTAYVHFTDNTEITATLKGEWKAGTTRTLKLSETNSTWQYVLTPTDPSRAANYDETTSQAYGITSYRQAPDGTQQAVAWKVVGYSVDGGITYTPNKPAWMTALSKENGNGGTAAEQGTATLTKDVTDLLKLRNDGLKNAPAVGSAAAPYNLSNSTGAATVENTANCYVISAPGHYRIPLVYGNAIKNGATNSNAYETTATGTYVLQHFQDHAGQPITNPWIEKTNSSAYANIDGAKIVWSDEKDLVTSPTIAHVGGDGYLDFEVKQSDIKSGNAVVAVTKGGTVVWSWHLWFAPKSALNKIEVTNHQGVKYNFTEETLGWKPKGEVTTYNAPRTVKVKVEQTIANGGAKLFTVINITQNNGGKKEGISTHYQFGRKDAFPGTDESLPQGSFNKNAGDNMSITNGIQNPQNFYTWGGSWYNNPPAGYSYYNLWSADNTTTGWNDNAVVKTVYDPCPVGFKMPASNAFTGFTSNGQNQSGAANINANGTADSWDKFSAAYGHNFYTNGSKTATIFFPASGFRVSSDGSLYYVGNNGCYWSAVPSSTSDGCNLYFYWGSVSPQDDSGRSYGFAARPVSE