>SRS015217_WUGC_scaffold_19551_41213_42427_+
MHKIKNIFPIIYDFENLFNAYKAGIKCKRYRPDVMAYTDKLEENLIELQNEFIWQTYTVGRYNIFYVYEPKKRMIMSLQFKDRVAQHAIYSQLNPHFEKQFINDSYACRVGKGTHKAVNRLHNWLKQTDRKPQRFYYLKLDIAKYFYRIDHEVLMDILRKKIADEDLLHVLSVIINCEDTNFGLPLGADIGDVAFDELLGEVGLPIGNLTSQMFANLYLNELDQFCKHKLHLRYYIRYMDDIIILHPDKKYLEKIKNKIADFLGKELRLQLNKKTCIRPTSMGIEFVGFRIWSTHIKLRKKTAKKLKRRLKYMFAAYHAGEIDKDTLDRSVASYRGILQHFNSYGMRQSLNELYLQEMGKPYPEPEKKPASKCGLFCGYYGSADDYIKQPEEQEVTDSGSNTDA