>SRS015264_WUGC_scaffold_57793_13550_14557_-
MKNICTMKNALNAYQKARRCKRYRPEVLEFEANREEYLGKAIRELESLTYTPGKYKVFKVWEPKERIIMALPFYDRVIQHMIVNYIEPIFEHQFIYHSYACRKGKGAHRASKQLTRWLYNLEVVQGKSVYVLKADIHHYFQSIDHKVLKREIRTYIKDKDLLVILDRIIDHNGIFPDGVGIPVGNLTSQLFANVYLHRLDMFVKHTLHAEHYMRYMDDFVIISEDLEQLKRWEKQIEIFLADVLKLQLNPKTTIVYAKNGVDFVGYRHWNSTKKIRKDAMRRLKRLMKNFKDGTITEEFFDKSFTSRIGSIKHADTYNLVQKITCEAKELKESHA