>SRS015264_WUGC_scaffold_57793_14918_15319_- putative accessory protein containing AVD
MAYESKYENPSTLKMDYVHTEAHQMAYDLSVYLHKKVREMPHYEKFTLQKDIRECIDGIMDEIEAYERSKTISHLYTADRLKGRLVRKIRLAHDLKYSAMNDRVYKYCATQIGILGAYIGGLINKAQKEKKSK