>SRS015264_WUGC_scaffold_57793_15373_16476_-
MSKFYGYDEAMENDIAKITTPKLALMSDVVASDKKFIRMENGSLTVIAGVLIAVGNSVFKTEKTTLTASNLDGTATKFEVGKDYCIYICDPTGGDATNFAAEQYRISLNTTYPNGYTAVTSRKIGGFHYGVVRKTNSSGIPISASGAALGSGWETNVTEGIVPNSVWTLLHRPTCDPTGMVYIGPFWGDIYLSSDNGASGLQSKKGVVPITGTEGLNWYIANERAMRVGKRLPTYAEFCKGAYGSPQGEDGNNTYAWSATSNTARTACGNVKNAVSATNVRDLVGNVWKWLDEFIHDPTGSAWNWYDVMSGQKVGQLYMANNTGLRALVGGGHWSYGVHDGSRTVSCSTYPWSVRTDIGVWCVCDSL