>SRS015663_WUGC_scaffold_27774_7888_8904_+
MSKTIRNEFDKQLTYEKLMIAHKLSRKGKGYRKDVILFNLKQEEYIMWLYEKLKTKTYKHGGYTVFYITEPKVRKIEKSRYLDRIVHRWVVDNFLVPYFVPTFISTTYACLKDRGMHKACLDVQKAMLHCKRTWNEYYILKMDIKKYFENINKNILYRILKKKIKDQKLLWLINEIVFSNEGIKNLPIGNYTSQMFANIYLNELDQYIKHKLHCEYYYRYMDDGIILIKTKEQAKEILENIKIFLKENLELELNKKTQIFKSKQGVNFCGYKINEYRLKIRDKGKRKLKKKVKELKYYIREGKLTSKEAKKYLAGHLGYLKIANVNNLTKKIFYLEDE