>SRS015960_WUGC_scaffold_31981_4377_5417_-
MKRLSNLYEQIISLDNLRLADEKARKGKLRSYGVKRHDRNREANILALHESLKNKTFVNSKYEVFIIRDPKERLIYRLPYYPDRILHHAIMNILEPIWVSLFTEDTYSCIKDRGIHKAADKVKKALKEDPEHTTYCLKMDIVKFYPSIDHDILKTILRKKIKDKDLLWLLDVIIDSADGVPIGNYLSQYFANIYLAYFDHWIKEVKKVRYYFRYADDIVILGDDPKQLHKLRIEIEEYLHDNLKLSLRKVDPKTGKKKWKFQVFKIDTHRGIDFVGYVFYHTHTLIRKGIKKNLCRKAAKLNKKKHISDMEYKQVICSWFGWAKYSNSKHLLKTIIKKQVYDTLRF