>SRS016018_WUGC_scaffold_5565_50998_51426_-
MEANVLTTGLLAKTKPEVIDSLNNGQGTFLYNHNIKEVKVIADKEGGIEITTDAERATGTMFQYDSVRVEYPKTADNIFSTLLTARYPAKTESKLVNEYQSAMLGLLAESAKSPYENFLKDRLAIREMVDADCETYNIPMDL
>SRS016018_WUGC_scaffold_5565_52698_52835_-
MAAGALLSANANNGANAGFGYLNANNRSSNANANIGFRFYRGFNL
>SRS016018_WUGC_scaffold_5565_50621_51001_-
MNEVMDFEETESLNEDIFDCEYTSVDAVINEVTVFTGCKERQTENGTRTLIAYGEGIGASAFYTDSKKLKDVVLDPKRKYPFRAVIKVVRYGTMYGFKFFPPNTPITQEDRDNFEYYKRNKYKKNR
>SRS016018_WUGC_scaffold_5565_54280_54570_-
METTMYSLRILSKGKVTDLSNGFALGGVPFTVFVRPKEVTMETSTLLKCKLICDKEFSMFPVPIGDWTPGAIAVISPNGIDLSVYDVYWGAGETIK