>SRS016018_WUGC_scaffold_5565_52909_54270_-
MGLLLGSGNTKPQYPYDQWYGVQGDFNSQDYKLKRVGNLDLHRTLPIQAKLKRFVENPDGSVKYYLNQNDSRKKDSGATALIDSTDGNVMLEKPEYYFKLEIEGTKWIRAYSEYPLPGFIKMERKTVSPWYATVDITNSVAVSGCWLTWNGDEIARDSDGFVILKANAAQFRGGSGAGDAAKDGTYNSMLGMPRTSISKAGVRPLCKNGTHHGAYRVYNEIAWLQRVEYASLHCQDAYTETLTADGFHQGGLGSGPVVNGTEWNTWGSYKPFVPCGVTATLGNNTGKVSYTIKGWTGGDKVVQVTSYRGLETPYEYLWMLADDVLIWHKADVSIAYVCEDPTKFTSHSDSATTVPIGYEAITELPRTEGYVLSMAHSTKGYSFAEKVGGSSNKGYCDYYWTPTGGSTWSAVGWYGALLSAYANNGALAGFGCLNANIRSSTANADIGFRLCRF
>SRS016018_WUGC_scaffold_5565_95628_96257_-
MKVEIEESKLQTAYANACDGVKDFMESLFGKKVFEAAKPTLDDYKTIRTYEDACVALKQDAIRVDSVNRDTTTVLTNGGDRVNMPSHIVALMKLETISRALWGRDFQPKPDGEGSKVYWYPWFALYTKKEINDMYPEQRGALLSAGAGNGAGAGFGSLNAGYRSSNAHATFGFRLCQETEEKAKYFGQQFIELWAEYLKFNFTVGNRLK