>SRS016095_WUGC_scaffold_15302_32936_34024_+
MSIKNVFNEITSFENIIGADRDCAPYDSDNYEVLEFRKNLEENALDLRDRLRRMDIPLAKYRSFFVFDPKVRKVIYTDYVTKVIQRSMYNVLYGPVQKGFIPDSYACVTDKGQHKAVAKLASWFSEYNSAGIKAYYYKFDVRRFFYRIDHDVLMNDIIKKKISDKYTVELIRYYMCSTQRPFGMPLYGDSLTITDDEMLWDKGIAIGGGLSHMIGNMYLDPLDQYAKRTLGIKHYIRFADDIIITDPDKEKLKEYGRLLTQFLNEKLLLEFNDRCALRPNSCGCEFVGCMIYPDHVLLRKSTTLRMKRRLRSVAEDYRDYRVTYDYCKQVAASYSGMLDHVDGDSFKEKLWEDFVLTHNTEE