>SRS016203_WUGC_scaffold_4021_1627_1917_+
METTMYSLRILSKGKVTDLSNGFALGGVPFTVFVRPKEVTMETSTLLKCKLICDKEFSMFPVPIGDWTPGAIAVISPNGIDLSVYDVYWGAGETIK
>SRS016203_WUGC_scaffold_4021_4771_5199_+
MEANVLTTGLLAKTKPEVIDSLNNGQGTFLYNHNIKEVKVIADKEGGIEITTDAERATGTMFQYDSVRVEYPKTADNIFSTLLTARYPAKTESKLVNEYQSAMLGLLAESAKSPYENFLKDRLAIREMVDADCETYNIPMDL
>SRS016203_WUGC_scaffold_4021_1063_1548_+
MEERVLYGYMDGDYLQCIEIAPIPQKIRNEKTGEITTRMVSVIEQVAELPTIYKPVDAIDESKQNTDKEGYVVRIVPYDAGDRISFRYIEVPDFQKVAHEIERSKEVLASSDYKIIKCYEAALMGYAMPYEIKALHNERQLLRDKINELEARYTSLSDDIL
>SRS016203_WUGC_scaffold_4021_5294_5470_+
MFTGCKERQTENGTRTLIAYGEGIGASAFYTDSKKLKDVVLDPKRKYPFRAVIKVVRYG