>SRS017307_Baylor_scaffold_25643_15244_16608_+
MRGQLEQWCQRWCLQLEPQQSPLQCELEHRFPLRSAFKSDAADLMGVQSVQRCKGFRLLCSRKKNVMGMNAGSSISESRNALKGDNMSIKNVYAQIVSFDNLLQAEKDARAGKRYENEQLAFWGNLEDNIHSISEKLKCHNYPPDIYHHFYVYEPKLRKVIFSDYTTKVIQRAAYNVLNPIVCKGMISDTYSCIEDRGQLKSMQRLAGWVDFVEKSGERWYYLKMDVEKFFYRMDHEVLMSIIRKKIGDKEAVRFLEHYVCHASRAFGLPLGVKSPLEISDKEMLWDVGIAIGGGLSHMYGNMYLNPMDQMAKRKEGIQYYIRYMDDVIILSTDKELLHRYKNMFSDFLGDVLKLRLNNKTAIRPVSHGMEFVGYTIRPFDVRLRKSTSLRMKRHLKTIQELYRDYEIDLDRARSTLMSYKALMDHCDCRALEKKIFEDFVLTHNPKEADTDNG