>SRS017307_Baylor_scaffold_30143_3314_4381_+
MKRIGNLYKTIISVENLREADRKARKGKTHTYGVRVHDKNREANILALHEALLTKTFKTSPYDVFTIFEPKERLIFRLPYYPDRIVHHAIMNVLEPIWVKTFTHNTYSCVKKRGIEGCAHQVDKIIKEFEGKPLYCLKIDIKKYYPSISHNVMKRLIRRKIKDADLLWLLDEIIDSAQGLPIGNYLSQYLANLYLCYFMHWVNECLPELVRKALNLKEKPYIKAIEYADDIPFLAESKDVLHQVFKFIKEYIEEELELSIKGNYQIFPIAKNRYDKHGRALDYVGYLFFRKQKLIRKSIKKNFCHTVSRLNRRKPPLDAKAYKQAVAPWLGWAKHSDSKHLLKTIIKPCYYDSIL