>SRS019267_WUGC_scaffold_8107_2439_2867_-
MEANVLTTGLLAKTKPEVIDSLNNGQGTFLYNHNIKEVKVIADKEGGIEITTDAERATGTMFQYDSVRVEYPKTADNIFSTLLTARYPAKTESKLVNEYQSAMLGLLAESAKSPYENFLKDRLAIREMVDADCETYNIPMDL
>SRS019267_WUGC_scaffold_8107_4139_4276_-
MAAGALLSANANNGANAGFGYLNANNRSSNANANIGFRFYRGFNL
>SRS019267_WUGC_scaffold_8107_2062_2442_-
MNEVMDFEETESLNEDIFDCEYTSVDAVINEVTVFTGCKERQTENGTRTLIAYGEGIGASAFYTDSKKLKDVVLDPKRKYPFRAVIKVVRYGTMYGFKFFPPNTPITQEDRDNFEYYKRNKYKKNR
>SRS019267_WUGC_scaffold_8107_5721_6011_-
METTMYSLRILSKGKVTDLSNGFALGGVPFTVFVRPKEVTMETSTLLKCKLICDKEFSMFPVPIGDWTPGAIAVISPNGIDLSVYDVYWGAGETIK