>SRS019582_WUGC_scaffold_74205_543_1703_+
MKSYNHLYEKTISETNRRYALSQAKHSKRFRKIMKHRHMSDDAAVEQSLDWIVNYENAEHVPVYIYDGITRKERTIIVPTMEELLVQHCIVNAMKPMFCKGMYEHSYASLPGRGAHKGKLVIEKWIRIDPKNCKYVLKMDIRHFFDSIPHDRLKAKLKKTVHDEKMLELLFRIIDVTEVGIPLGFYTSQWLSNWYLQGLDHFIKEQLCAVHYMRYMDDMVIFGSNKRVLHRMRQAISDYLEMELGLELKANWQVFRFSYGNNQGRDLDFMGFRFYRNRTILRKSIMYKATRKARKISKKEKATILDARQMLSYLGWIDCTDTYLMYRKWIKPCVSFQQLKRKVSRYDKYDEKRVYQKLVSLYTAKGGKSHGVKLQICREHSPTDCT