>SRS019582_WUGC_scaffold_9518_3060_4319_-
MSSLSYAEQLRNDLFRAYEDARKNKRNTIAQLEFEKDAEHNLIELYHELLDGSYVPGKSICFLTHFPVLREVFASQFRDRVVHHLLFNYIAPIFEKTFIYDSYSCRKEKGTLFGVERLDHHIRSCTNNYTHTAYILKLDIQGYFMSINKNILYGIIYNKLMKQWEEKGKNCNIPGKNPEFILFLVESIIFKDHTLDCEVMGNKKEWMLLPASKSLFCQPKGIGLPIGDLTSQLFSNIYLNEFDNMIKRRFKIRHYGRYVDDFYVVHPSKAYLKSLIPEIRTFLKERLGLTLHPKKIYLQPYTHGVAFLGAFVKPYRKYAIPRSVNNFRSKAKKIISFSTRDELTIGQLEAIQASLNSYLGYLGHYKSYKIIHKSLTGSAVFKHLYFASGYKKSIPYKRYTNKRRERCEIAHDLNRILTA