>SRS019601_WUGC_scaffold_29116_35326_36516_+
MKVNFQRLKIRLMCIQKEHSTMKRYGNLYEQIYSMDNLRKAHQNARKGKGWYEEVKAVDADVEGYLKRLQEMLINHTYQTSPYEKFIKHDSGKDREIFKLPYFPDRICQWAILQVIEPYLIRHMTKNTYSAIPKRGIHAALHDVQDAMWKDVPNCQYCLKLDVRHYYPSINHDILKAKFRRLFKDGELLWLLDEIIDSICTANIEDIRDLWFLDEDVDEETGIPIGNYLSQYCGNFYLSDFDHWIKEEKRVKHYFRYMDDIVIFGSSKEELHALKREIDVYFMRELRLTVKGNWQVFPSYVRGVDFVGYRTFLNYTLLRKSSCTNFKKKMVAIREKTASGQMMNYSEWCSVNSYKGWLKHCDSYRLRKKYIAPIQDDADRYYRDVVKTKKYKRKAA