>SRS020328_Baylor_scaffold_37240_1392_2357_-
MKRKGNLYNSICDYNNILNSYNEVCKNTRNERRVANLKEYKSIYISRIYDILKNKQYTVGPYNKFIIYEPKERLIVSQNVQDKIVNHLVARYILYPALLPCLLDINVASRKNMGTSKGLELARNFHQKCKIKYQNYYVLKCDISKFFANIDHDILKEKLLRRIKDKDALKIVFDIIDSNEEGLFIGSMTSQILAIFYLNDMDHFIKENLKIKHYVRYQDDFLLFHESKDYLKFCLEEIRKFLDTQKLKLNIKTRIYKSTNNFLFLGRDTNNNYSRYRTVKRKLKSKYFLYKNHKLSLGSFISSLRCYEQLCNRNNLFKLKK